Bestyrelsen

Formand: Svend Bernhard mobilnummer: 27 29 39 04

Næstformand: Kaj Nielsen mobilnummer: 52 88 55 96

Kasserer: Torben Jensen

Bestyrelsesmedlemmer: Aase Leinum og Lutte Olsen

Mail: lmgilleleje@gmail.com

Redaktør af LM Gilleleje´s hjemmeside

Gunnar Larsen, Gilleleje

mobil: 21225902 mail: gunnar@glg.dk