Vigtig meddelelse:

Luthersk Mission opfordrer til, at al offentlig mødevirksomhed for alle aldersgrupper aflyses til efter påske. Det betyder, at der i LM Gilleleje ikke vil være møder og aktiviteter i denne perioder.

NYT PROGRAM: Som noget anderledes denne gang, sendes mødeprogrammet ud som word-fil og pdf-fil. Programmet gælder fra efter påske og til juni måned. Det kan downloades herunder:

LM´s missionshus, Vesterbrogade 22, Gilleleje

Korset er kristendommens symbol på den korsfæstede og opstandne Kristus. På missionshusets tag hæver dette kors sig højt over alle andre bygninger som et vartegn for Gilleleje by. Fra slægt til slægt bærer korset bud om Jesus Kristus som verdens frelser.

Gilleleje Havn 2020