Genåbning af LM´s missionshus i Gilleleje

Nu genåbner Luthersk Missions hus i Gilleleje også. Det sker med skyldig hensyntagen til de nugældende corona-retningslinjer. Regler der også gælder for kirkerne rundt i landet.

LM´s Missionshus, Vesterbrogade 22, Gilleleje

Korset er kristendommens symbol på den korsfæstede og opstandne Kristus. På missionshusets tag hæver dette kors sig højt over alle andre bygninger som et vartegn for Gilleleje by. Fra slægt til slægt bærer korset bud om Jesus Kristus som verdens frelser.

Gilleleje Havn 2020