Om os

 • Fælles med folkekirken
 • Luthersk Mission (LM) er en bevægelse, der arbejder på det samme kristendoms-grundlag som den danske folkekirke. Det vil sige på Bibelens budskab og den trosbekendelse, som folkekirken også bygger på. 
 • Fri og selvstændig
 • LM er først og fremmest en forening, der arbejder inden for de folkekirkelige rammer, men som en selvstændig og fri bevægelse. Enkelte steder er der i LM-regi dannet menigheder, der står uden for folkekirken, men som dog har samme.
 • Evangelisk, luthersk
 • Bibelsk LM er evangelisk og luthersk. Det betyder, at LM står for den klassiske kristendom, som blev indført i Danmark ved reformationen. I forståelsen af kristendommen ønsker LM at være tro over for Bibelen. 
 • Mission
 • En helt central del af LMs arbejde er at hjælpe mennesker til at få et helstøbt liv i troen på Jesus. Det kaldes mission, og det handler både om udgivelse af bøger, internetsider, personlige samtaler, hjælp til syge og meget andet. Det foregår både i Danmark og i udlandet, hvor LM har flere missionærer end noget andet dansk missionsselskab.
 • Frivilligt arbejde – frivillige gaver
 • Langt det meste af LMs arbejde bliver udført af medlemmerne i deres fritid. De lokale kredse bliver ledet af mennesker, der har et almindeligt arbejde ved siden af. Det er ikke en forening for særligt højt – eller lavt – uddannede. I LM vil man gerne lægge vægt på at bruge den særlige åndelige udrustning, som Gud giver mennesker. Der er også lønnede medarbejdere i LM. Deres løn bliver betalt af frivilligt indsamlede pengegaver.
 • Demokrati
 • Omkring 10.000 deltager i LMs aktiviteter på landsplan, men der er ingen central medlemsregistrering. Man kan være medlem af den lokale kreds og dermed have indflydelse på valg af bestyrelse. Eller man kan komme til kredsens aktiviteter uden at være medlem. Både på lokalt plan og på landsplan ledes arbejdet af styrelser valgt af LMs medlemmer. Ellers er det frivillige ulønnede medarbejdere, der har ansvar for de fleste aktiviteter i LM. De suppleres af ansatte prædikanter, missionærer og sekretærer.
 • Vision
 • Målet med Luthersk Missions (LM) arbejde er at formidle budskabet om Jesus Kristus til mennesker, så de kommer til at tro på ham og får evigt liv.