Aktuelt

HÅB OG FORVENTNINGER

Vi tænker eller siger: Jeg håber…. i mange situationer i vores liv. Det sker ret ofte i denne tid, f.eks. vi håber på snarlig regn af hensyn til naturen og høsten på marker og i haver, vi håber på fred i Ukraine, ja vi håber på en verden med fred og frihed. På det personlige plan håber vi på godt helbred, lys fremtid, sammenhold i familien og i menigheden.

Hvilket indhold lægger vi i udtrykket? Håb er tillidsfuld forventning om noget glædeligt, der vil indtræffe i fremtiden, uden at vi har reel sikkerhed for at det vil ske. Hvordan finder jeg håb? Her er forskellige bud:

– omgiv dig med mennesker, der indgyder håb hos andre – læs bøger med gode og håbefulde budskaber – lyt til positive tanker og nyheder.

Det er fornuftige råd, men giver de mig et stabilt og holdbart indhold i min hverdag? Næppe.

Vi kender udtrykket, hvor der er liv er der håb. Her i livet skifter alting, efter dårlige tider kommer gode tider. Det siges, at håbet er det sidste, man slipper. Er disse råd til en håbefuld tilværelse holdbare, og giver de tryghed og sikkerhed? Nej, det er skrøbelige håb, der hurtigt kan briste, fordi de baserer sig på menneskers tanker og forventninger.

Anderledes er det med det kristne håb. Det baserer sig på Guds kærlighed gennem Jesus Kristus. Det håb viser hen til noget uden for os selv, nemlig til Jesus Kristus. Det håb er, at Guds rige er kommet til os med Jesus, i hans forkyndelse af Guds tilgivende nåde, i hans helbredelser og hans sejr over mørkets magter. Det er et levende håb, givet os ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Det håb er hos os og lever i os i tiden her på jorden som en usynlig virkelighed.

Det håb er som et anker for sjælen, det ligger urokkeligt og sikkert, ja det rækker ind bag forhænget, hvor Jesus er. Det levende håb bliver til virkelighed ved Jesu genkomst, når Guds rige oprettes som en evig og synlig virkelighed. Det håb skaber glæde og tryghed.

Svend Bernhard

ADVENT 2023

Søndag d. 3. december kl. 16:00 er der Adventssamling med sang og musik v. tidl. domorganist Finn Evald